Βιομηχανική Εφαρμογή

Για βιομηχανίες χωρίς όριο τετραγωνικών μέτρων και επιπέδων.
Σύστημα καθαρισμού σε γραμμές παραγωγής τροφίφων.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί η εταιρία Sistem Air πραγματοποίησε εγκατάσταση κεντρικής μονάδας ηλεκτρικής σκούπας σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων.

Για τον σωστό σχεδιασμό της εγκατάστασης ήταν απαραίτητες οι εξής πληροφορίες:

  • Επιφάνεια και χρήση του κτιρίου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα.
  • Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών. Συνολικός και ανα επίπεδο.
  • Είδος υλικών αναρρόφησης και απόρριψης.
  • Επιλογή του μήκους και της διαμέτρου του εύκαμπτου σωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό.
  • Σχέδιο κτιρίου και σχεδιο εγκατάστασης μηχανημάτων παραγωγής – συσκευασίας τροφίμων.
  • Θέση όπου θα εγκατασταθεί το κεντρικό σύστημα ηλεκτρικής σκούπας.

Κατόπιν συλλογής των απαραίτητων πληροφοριών προχωρήσαμε στη μελέτη του συστήματος, του δικτύου σωληνώσεων, και τη θέση των λήψεων αναρρόφησης. Συγκεκριμένα το σύστημα αποτελείται από:

  • Ένα δίκτυο σωλήνων που οδεύει στην οροφή του κτιρίου και συνδέεται με το κεντρικό σύστημα αναρρόφησης.
  • Βιομηχανικές Λήψεις αναρρόφησης, συνδεδεμένες στο δίκτυο σωλήνων.
  • Κεντρικό σύστημα αναρρόφησης, που βρίσκεται σε βοηθητικό δωμάτιο, μηχανοστάσιο.
  • Σετ καθαρισμού, εξοπλισμένα με αξεσουάρ κατάλληλα για οποιαδήποτε απαίτηση.
Κάτοψη Κτιρίου και Σύστημα
Τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε στην εγκατάσταση είναι τα ακόλουθα:
1. Βιομηχανική Κεντρική μονάδα αναρρόφησης U MATIC 7,5 KW
2. Διαχωριστής σκόνης INDUSTRIAL CLEAN
3. Διαχωριστής σκόνης Turbix Big
4. AUTOCLEANER για αυτόματο καθαρισμού φίλτρου
5. Απομακρυσμένη διαχείριση MASTER CONTROL
6. Μεταλλικό δίκτυο σωληνώσεων στην οροφή του κτιρίου
7. Μεταλλικό δίκτυο σωληνώσεων στην οροφή του κτιρίου

Σωλήνας

Καμπύλες

Ταφ (εκτροπή)

Μούφα

Krufo Diktuo Swlhnwsewn Kalwdio

Καλώδιο

8. Λήψεις Αναρρόφησης

Βιομηχανική λήψη αναρρόφησης

Ηλεκτρική ανέμη

9. Σετ Εξαρτημάτων Καθαρισμού
Set Eksarthmatwn Katharismou 2
Set Eksarthmatwn Katharismou 1