Κεντρικές Μονάδες Αναρρόφησης

Κεντρικές Μονάδες Αναρρόφησης

Οι Κεντρικές Μονάδες Ηλεκτρικής Σκούπας SISTEM AIR HELLAS θα στελεχώσουν τις εγκαταστάσεις σας για οικιακά, επαγγελματικά και βιομηχανικά κεντρικά συστήματα ηλεκτρικής σκούπας

Η SISTEM AIR HELLAS ασχολείται αποκλειστικά με την πώληση και εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ηλεκτρικής σκούπας και απασχολεί για τον σκοπό αυτό εξειδικευμένα τμήματα μελέτης, πώλησης και τοποθέτησης..

Οικιακές Μονάδες


Επαγγελματικές Μονάδες


Βιομηχανικές Μονάδες


Επισκεφθείτε το κατάστημα μας!