Υλικά Εγκατάστασης


Υλικά εγκατάστασης

 

Τα υλικά εγκατάστασης Sistem Air είναι κατάλληλα για όλες τις κεντρικές εγκαταστάσεις ηλεκτρικής σκούπας

Υλικά Εγκατάστασης Δικτύου PVC

Τα υλικά εγκατάστασης PVC είναι κατάλληλα για υπόγεια εγκατάσταση και σε μη επικίνδυνα περιβάλλοντα.
Παραλληλόγραμμη υποδοχή
Ø 50 γωνιακή 90°
1450.0
Παραλληλόγραμμη υποδοχή
Ø 50 ευθεία
1450.1
Τετράγωνη υποδοχή
Ø 50 γωνιακή 90°
1450.4B
Τετράγωνη υποδοχή
Ø 50 ευθεία
1450.5Β
Υποδοχή δαπέδου
Ø 50 γωνιακή 90°
1450.2
Υποδοχή δαπέδου
Ø 50 ευθεία
1450.3
Υποδοχή λήψης σοβατεπί
1450.16
Λαιμός επέκτασης
1457.1
Σετ επέκτασης
παραλληλόγραμης υποδοχής
1450.8
Σετ επέκτασης
τετράγωνης υποδοχής
1450.9
Λαιμός επέκτασης
λήψης δαπέδου
1457.2
Σωλήνας PVC
Διατομές : Ø 50-63-80-100
Κωδ .: 1850.0-1863.0-1880.0-1810.0
Καμπύλη PVC Θηλ. – Θηλ.
Διατομές : Ø 50 – 63 – 80 – 100
Κωδ: 3050.0-3063.0-3080.0-3010.0
Καμπύλη PVC Αρσ. – Θηλ.
Διατομές : Ø 50 – 63 – 80 – 100
Κωδ: 3050.1-3063.1-3080.1-3010.1
Μούφα σύνδεσης PVC
Διατομές : Ø 50 – 63 – 80 – 100
Κωδ: 1150.1-1163.1-1180.1-1110.1
Ταφ ( εκτροπή ) PVC Θ/Θ/Θ
Διατομές : Ø 50-63-80-100
Κωδ .: 4050.1-4063.1-4080.1-4010.1
Σύνδεσμος PVC αρμού διαστολής
Διατομές : Ø 50 – 63
Κωδ: 5050.0 – 5050.2
Συστολή PVC
Διατομές : Ø 50/63-63/80-80/100
Κωδ: 6063.3 – 8080.3 – 1010.3
Τάπα επιθεώρησης PVC
Διατομές : Ø 50 – 63 – 80 – 100
Κωδ: 5050.1-6363.1-8080.1-1010.1
Σύνδεσμος πυρασφάλειας PVC
Διατομές : Ø 50-63-80-100
Κωδ .: 1150.3-1163.2-1180.2-1110.2
Βάνα αποκοπής PVC
Διατομές : Ø 50 – 63 – 80 – 100
Κωδ: 2050.0-2050.1-2050.2-2050.3
Βάνα αποκοπής ηλεκτρική
Διατομές : Ø 50
Κωδ: 2050.0CM
Γρίλια εξαερισμού PVC
Διατομές : Ø 50 – 63
Κωδ: 5050.4 – 5063.4
Σιγαστήρας εξαερισμού PVC
Διατομές : Ø 50-63
Κωδ .: 110001 – 110002
Σπιράλ με καλώδιο 2χ1mm
Mήκος : 25μ – 50μ – 100μ
Κωδ: 9016.7-9016.0.9016.1
Κόλα PVC
Μεγέθη : 250gr – 500gr
Κωδ: 9225.1 – 9225.2
Κόφτης σωλήνων PVC
Διατομές : έως Ø 63 – έως Ø 63
Κωδ: 4163.0 – 4100.0
Μετρητής κενού
δοκιμής δικτύου
Κωδ .: 4001.0

Κιτ εγκατάστασης

Τα κιτ εγκατάστασης περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά για την εγκατάσταση ενός κεντρικού συστήματος ηλεκτρικής σκούπας
Κιτ Εγκατάστασης Παραλληλόγραμμων Λήψεων
Κωδ. 7030.3 – 7030.4 – 7030.5
Κιτ Εγκατάστασης Τετράγωνων Λήψεων
Κωδ. 7030.3E – 7030.4E – 7030.5E

Μεταλλικά υλικά εγκατάστασης Αντιστατικά

Τα μεταλλικά υλικά εγκατάστασης είναι κατάλληλα για όλες τις εξωτερικές εγκαταστάσεις και σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.
Μεταλλικός σωλήνας
Διατομές : Ø 50-60-80-100
Κωδ: 1850.0F-1860.0F-1880.0F-1810.0F
Μεταλλική καμπύλη 90°
Διατομές : Ø 50-60-80-100
Κωδ: 3050.0F-3060.0F-3080.0F-3010.0F
Μεταλλική καμπύλη 45°
Διατομές : Ø 50-60-80-100
Κωδ: 3050.1F-3060.1F-3080.1F-3010.1F
Μεταλλική μούφα
Διατομές : Ø 50-60-80-100
Κωδ: 1150.1F-1160.1F-1180.1F-1110.1F
Μεταλλικό Ταφ
Διατομές : Ø 50-60-80-100
Κωδ: 4050.0F-4060.0F-4080.0F-4010.0F
Μεταλλική συστολή
Διατομές : Ø 50/60-50/80-60/80-80/100
Κωδ: 6050.0F-8050.0F-8060.0F-1080.0F
Βιομηχανική λήψη
Antistatic micro Ø 32-40
Κωδ: 1556.0A
Βιομηχανική λήψη ATEX
Antistatic micro Ø 32-40
Κωδ: 1556.0AX

Δείτε όλη την γκάμα των προϊόντων μας